Chào Anh, my nothing

Bắt đầu một mối quan hệ có tên, ta vô tình đặt nó vào một khuôn phép nhất định, ta vô tình uốn nắn những cảm xúc chưa kịp thành hình hài, ta vô tình chọn cho nó một cái giỏ trong có vẻ là hợp lý nhất. Như phim Divergent, người ta tạo ra…

Anh gọi tôi là Cún

Có lẽ đến muôn đời sau, tôi vẫn không hiểu được, tại sao tôi từ chối anh một cách tàn nhẫn như thế, nhưng anh vẫn cứ ở bên tôi, an ủi tôi, che chở cho tôi. Anh dịu dàng đến thế. Anh ấm áp đến thế. Nhưng tất cả tôi đáp lại anh chỉ…

Mơ hư vô

Bắt đầu đã là một lời nói dối, thì tôi gọi những gì chúng ta đã và đang trải qua là mơ được không?