The host

The host mượn câu chuyện người ngoài hành tinh chế ngự cơ thể con người để lấy đi ký ức và thành kẻ thống trị để lột tả mối quan hệ giữa tâm hồn và thể xác. The host là một câu chuyện dài về việc Melanie bị giam cầm trong chính cơ thể của…