Sau này mình sẽ viết sách: Đừng bẹp dí ở Sài Gòn

    Sài Gòn kể từ khi bắt đầu đã luôn níu chân bạn. Thời gian đầu, Sài Gòn dùng sự tráng lệ và lộng lẫy của mình để giữ chân trái tim non nót của thiếu nữ mới lên thành phố. Sao mà đẹp quá! Đèn ở khắp mọi nơi. Nhà gì mà cao…