Những thứ không đầu không đuôi [P1]

1. Giữ chút lòng tự trọng cuối cùng và xéo ngay khỏi cuộc đời tui. Thứ gì toàn sống trong dối trá. Cả đời sợ nhất là sự thật. Biến. Biến ngay. 2. Cún ơi về chưa? 3. Có những ngày thèm được xoa đầu và gọi là cún con. Yếu đuối quéo chịu được….