Những thứ không đầu không đuôi [P2]

Những thứ cứ lăn tăn trong lòng nhưng không thể viết ra cho trọn. ____ 1. – Ê, lấy nón bảo hiểm chưa? Đơ 5s – À, hôm nay tự chạy xe. Nó cười rồi phóng đi mất. Nhớ muốn chết. 2. Tôi nắm tay em, ngây ngất như ôm một giấc mơ. 3. Anh…